Általános szerződési feltételekI. Érvényességi kör, szerződéskötés

A Murau-Kreischberg Turisztikai Szövetség, a továbbiakban Turisztikai Szövetség, a foglalást küldővel közvetítőként lép üzleti kapcsolatba. A szerződést így a foglalást küldő és a szállást adó vállalkozás (SZA) köti egymással. Erre a szerződésre a következő általános szerződési feltételek vonatkoznak a foglalás időpontjában érvényes változatban. A jelen szerződésből fakadó mindenkori kétoldalú igényeket csak a szerződő partnerrel szemben közvetlenül lehet érvényesíteni a Turisztikai Szövetség mindenfajta felelőssége vagy társfelelőssége nélkül. A Turisztikai Szövetség a foglalást küldővel megállapodnak abban, hogy a szállásadási szerződésre, valamint a közvetítésre a "Szállodai ágazat általános üzleti feltételei 2006" (AGBH), valamint az itt megadott kiegészítő általános szerződési feltételek vonatkoznak jogerősen.

 

A Szállodai ágazat általános üzleti feltételei itt letölthetők

II. Az AGBH-ból különösen a "Törlés" szakaszt rögzítjük itt kivonat formájában:

 • A foglalást küldő megállapodás szerinti érkezési napját megelőző legfeljebb három hónapig mindkét szerződő fél, azaz a foglalást küldő és az SZA is törlési illeték nélkül egyoldalúan törölheti a szállásadási szerződést. A törlési nyilatkozatnak a határidőn belül meg kell érkeznie a szerződéses partnerhez.
 • Legkésőbb egy hónappal a foglalást küldő érkezésének napja előtt a vendég a szállásadási szerződést megfelelő törlési díj megfizetése ellenében felmondhatja. A törlési nyilatkozatnak itt is a határidőn belül meg kell érkeznie a szerződéses partnerhez. Ugyanakkor törlési díjként meg kell fizetni a foglalás díj 40 százalékának megfelelő összeget.
 • Az érkezés napja előtt egy héten belüli törlés esetén a törlési díj 70 százalék, az első héten belül a törlési díj a foglalási díj 90 százaléka.

 

III. Kiegészítő általános szerződési feltételek:

 1. A szerződéses partnerek megállapodnak abban, hogy a szállásadási, valamint a közvetítési szerződésre az osztrák jog alkalmazandó.
 2. Mellékmegállapodásokat nem lehet kötni.
 3. A szerződés módosítása vagy kiegészítése írásos formában jogerős.
 4. A jelen jogügyletből eredő viták esetén – a jogügylet fennállásával kapcsolatban is – a Turisztikai Szövetség illetékes bíróságát jelölik meg.
 5. A szolgáltatások teljesítésének helye a Turisztikai Szövetség által képviselt terület.
 6. A szállásadó vállalkozás kifejezetten kijelenti, hogy valamennyi közvetítésre az osztrák szállodai szerződéskötések feltételei vonatkoznak jogerősen; a szállásadó vállalkozás kijelenti továbbá, hogy az általános szerződési feltételek tartalmát teljes mértékben ismeri, azt megkapta, és teljes terjedelmében minden közvetítésre vonatkozóan elfogadja.
 7. A Turisztikai Szövetség személyes és vállalkozással kapcsolatos adatokat dolgoz föl az érvényben lévő adatvédelmi törvények figyelembe vételével. A beérkezett adatokat kizárólag olyan mértékben rögzítjük, dolgozzuk föl és használjuk, amennyire azok a saját vagy egyéb esetben közvetített üzleti kapcsolatok indoklásához, kialakításához vagy módosításához szükségesek. A Turisztikai Szövetségnek jogában áll ezeket az adatokat a Turisztikai Szövetség által megbízott partnereknek továbbítani, amennyiben az szükséges ahhoz, hogy a foglalási ajánlatkéréseket vagy foglalásokat lebonyolítsák. Amennyiben az ügyfél kifejezetten beleegyezését adja, a Turisztikai Szövetség jogosult továbbá a vendég által megadott adatokat tanácsadás, reklám, piackutatás, valamint az igényeknek megfelelő kialakítás céljából ajánlatokat rögzíteni, feldolgozni és felhasználni.
 8. A szállásadó vállalkozás által rendelkezésre bocsátott képanyagok tartalmáért annak helyessége kapcsán garanciát nem vállalunk.